Kvalifikaciona kola

Kvalifikacioni sistem se koristi za kvalifikaciona kola 1/2 finala, 1/4 finala, 1/8 finala...
Za finale se koristi Skating system
 • Broj sudija mora biti neparan: 5, 7 ili 9
 • Sudija sa "X" (krstićem) predlaže startni broj u naredno kolo
 • U početnom kolu se može eliminisati najviše 50%
 • Broj startnih brojeva u pojedinačnom kolu može biti:
  • finale - do 6
  • 1/2 finala - do 12
  • 1/4 finala - do 24
  • 1/8 finala - do 48
  • 1/16 finala - do 96
Sudija sa šest "X" (krstića) predlaže startne brojeve u naredno kolo.
Nakon unosa krstića od svih sudija vrši se prebrojavanje broja krstića. Prvih šest startnih brojeva koji imaju najveći broj krstića plasiraju se u naredno kolo.

Ako više startnih brojeva ima isti broj "X" (krstića) za sledeće kolo, broj takmičara se može povećati:
 • finale - za 1
 • 1/2 finala - za 1
 • 1/4 finala - za 2
 • 1/8 finala - za 3


Ako šesti i sedmi startni broj imaju isti broj krstića, onda se u finale plasira sedam startnih brojeva. Ovo može da se sprovede i bez konsultacije sa glavnim sudijom.
Ako je takvih startnih brojeva ima više, u sledeće kolo se ne uvršćuje nijedan startni broj.

Odluka o povećanju broja startnih brojeva u naredno kolo je u nadležnosti glavnog sudije, s tim što može odlučiti da se u finale takmiči maksimalno 8 startmih brojeva ukoliko su polufinalni rezultati 6., 7., i 8. startnog broja identični.

 • Izdaje se nova startna lista sa stratnim brojevima koji su se kvalifikovali u naredno kolo
 • Ako smo računali za kola 1/4, 1/8, 1/16 finala postupak se ponavlja
 • Ako se računa 1/2 finale, dobija se finalna lista i radi se po Skating system