The Skating system

Working out the marks in ballrom dancing championships by ARTUR DAWSON
Reprinted from the original by the British Council of Ballroom Dancing Limited
Termini koje se koriste u odnosu na original su prilagođena Show Dance takmičenju.
 • Broj sudija mora biti neparan: 5, 7 ili 9
 • za 5 sudija može da se koristi "Skating system"
 • Za 7 ili 9 sudija može da se koristi:
  • "Skating system", ili
  • odbacuje se najveća i najmanja, a zatim se primenjuje "Skating system" za 5 odnosno 7 sudija
 • "Skating system" obezbeđuje da se 1. mesto ne može deliti, dok za 2. i ostala mesta može doći do podele
 • "Skating system" je pouzdan do 8 startnih brojeva
Pojam većina sudija – znači da se uzima:
 • za 5 sudija – 3 je većina
 • za 7 sudija – 4 je većina
 • za 9 sudija – 5 je većina
Pojam Starni broj – to može biti:
 • Solo – 1 igrač
 • Duo/Trio – 2/3 igrača
 • Grupa - 4-8 igrača
 • Formacija - 9-24 igrača
 • Produkcija - 25 i više igrača
U svakom finalu svaki pojedini sudija mora predložiti mesto za onaj broj startnih brojeva koji je odredio predsedavajući sudija.
U finalu svaki sudija će rangirati sve startne brojeve na osnovu njihovih zasluga.
Sudije će predložiti plasman svakom startnom broju kojim smatra najboljim - plasman "1", drugoplasirani - plasman "2", trećeplasirani - plasman "3", tako nadalje ...
Sudija ne sme da donosi odluku na osnovu nekih predubeđenja samo na osnovu onoga što startni broj prikaže u datom momentu ocenjivanja.
Za svaki startni broj se prebroji koliko ima predloženih mesta od strane sudija.
Pobednik je onaj startni broj koji je rangiran kao prvi po mišljenju aspolutne većine sudija; drugoplasirani je onaj startni broj koji je rangiran kao drugi ili više od toga od strane apsolutne većine sudija; dalje pozicije se rangiraju na isti način.
St. broj Sudije Mesto Plasman
A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
11151123444551
21225411334552
3133323-155553
4144234-125554
51514551112555
6166666-----56
Sve kolone treba da budu kompletirane po redovima, počev od kolone "1", zatim kolone "1-2" i tako dalje. Kada je pozicija locirana, povlači se linija preko preostalih kolona mesta.
Onom startnom broju koji je osvojio veću većinu sudija pripašće plasman koju je ostvario prema ponovnom pregledu, dok se startnom broju koje je osvojio sledeću većinu sudija dodeljuje sledeći niži plasman.
St. broj Sudije Mesto Plasman
A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
12111443335551
22322112455552
3225522-333553
4243453--24554
5254335--23555
6266666-----56
Oba startna broja 22 i 32 imaju većini sudija za drugo mesto. Ipak, startni broj 22 ima četiri većine sudija, a startni broj 32 tri većine sudija i zbog toga je startni broj 22 drugi, a startni broj 32 treći. Slično je i sa startnim brojevima 42 i 52 za četvrtu poziciju.
Ukoliko su većine sudija jednake, onda najniži zbir ocena datih od strane onih sudija koji predstavljaju većinu sudija te će odrediti poziciju startnog broja posle ponovnog pregleda.
St. broj Sudije Mesto Plasman
A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13111553333551
232251413(5)34552
3355222-3(6)33553
4333461113(7)4454
5344333--3(9)5555
6366646---1156
Cifre u zagradama su zbirovi jednakih većina sudija.

Startni broj 23 ima tri većine sudija "1-2" - (2 + 2 + 1 = 5)
Startni broj 33 ima tri većinu sudija "1-2" - (2 + 2 + 2 = 6)
Zbog toga, startni broj 23 je drugi, a startni broj 33 je treći.

Startni broj 43 ima tri većinu sudija "1-3" - (3 + 3 + 1= 7)
Startni broj 53 ima tri većinu sudija "1-3" - (3 + 3 + 3 = 9)
Zbog toga, broj 43 je četvrti, a broj 53 je peti".
NAPOMENA: U ovom primeru "četvrto" i "peto" mesto su određeni pomoću ocena kolone "1-3". Ukoliko bi došlo do propusta u popunjavanju kolone "1-3" i ponovo počelo sa kolonom "1-4" (u skladu sa posmatranom četvrtom pozicijom), greška bi bila primećena zato što startni broj 53 ima veću većinu sudija "1-4" (svih pet sudija) od startnog broja 43 koji ima većinu sudija od četiri (sudije A, B, C, E).
Ukoliko su većine sudija jednake i najniži zbir ocena jednak, onda će se pozicija startnih brojeva uzeti u obzir iz sledeće kolone za niže mesto samo za one startne brojeve koji su jednaki.
St. broj Sudije Mesto Plasman
A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
14215113444551
241225513 (6)3 (6)3 (6)552
345612213 (5)3 (5)3 (5)453
4433336--44454
5444464---4455
6465643--12356
Startni brojevi 24 i 34 imaju istu većinu sudija i isti najniži zbir za plasman "2" i zbog toga plasman "2" i "3" mora biti dodeljen ovim startnim brojevima. Da bi se odlučilo koji će startni broj dobiti plasman "2", treba kompletirati kolone ostalih mesta, ali samo za ova dva startna broja.

U slučaju identičnog rezultata do kraja svih rasploživih kolona, za oba startna broja dodeljuje se plasman "2".
U ovom slučaju sledeći plasman koje se dodeljije je "4".
Ako nijedan startni broj ne dobija većinu sudija iz prve kolone "1", pobednik je startni broj koji ima većinu sudija iz kolene "1-2". Ako nijedan startni broj ne dobije većinu sudija ni iz kolone "1-2", onda se prelazi u kolonu "1-3" (ili ako je potrebno niža mesta moraju biti uključena iz pravila 5, 6 i 7).
Plasman "2" i niža mesta se potom izračunavaju u skladu sa ovim pravilom.
St. broj Sudije Mesto Plasman
A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
151132323----1
25654112223 (6)--2
35241551223 (7)--3
4542562-223 (8)--4
5556234-123 (9)--5
6533646--23 (10)--6