Festival sistem

 • Broj sudija mora biti neparan: 3, 5, 7 ili 9
 • Svaki startni broj ima samo jedan izlazak na podijum
Pojam Starni broj – to može biti:
 • Solo – 1 igrač
 • Duo/Trio – 2/3 igrača
 • Grupa - 4-8 igrača
 • Formacija - 9-24 igrača
 • Produkcija - 25 i više igrača
Svaki sudija će rangirati sve startne brojeve na osnovu njihovih zasluga.
Sudija ne sme da donosi odluku na osnovu nekih predubeđenja samo na osnovu onoga što startni broj prikaže u datom momentu ocenjivanja.
Sudije će predložiti ocenu svakom startnom broju.
Sudija može da oceni od 5,0 do 10,0 (Primer: 7,8).
Sudija može da oceni dva li više startnih brojeva istom ocenom.
Broj sudija 3
 • predložene ocene sudija se saberu
 • stratni broj koji ima najveći zbir ima plasman "1"
 • sledeće najveći zbir ima plasman "2" i tako koliko ima startnih brojeva
Broj sudija 5
 • najveća i najmanja predložene ocene sudija se odbacuje
 • preostale predložene ocene sudija se saberu
 • stratni broj koji ima najveći zbir ima plasman "1"
 • sledeće najveći zbir ima plasman "2" i tako koliko ima startnih brojeva
Broj sudija 7 ili 9
 • može da se koristili:
  • najveća i najmanja predložene ocene sudija se odbacuje, ili
  • po dve najveće i najmanje predložene ocene sudija se odbacuju
 • preostale predloženje ocene sudija se saberu
 • stratni broj koji ima najveći zbir ima plasman "1"
 • sledeće najveći zbir ima plasman "2" i tako koliko ima startnih brojeva